Tháng Một 14, 2019

BIDV – Thiết kế in ấn Báo cáo thường niên 2016

Tháng Mười Hai 28, 2018

BIDV – Báo cáo thường niên Online

Tháng Năm 14, 2018

Thiết kế biểu tượng, hồ sơ thiết kế thương hiệu BIC

Tháng Năm 4, 2018

Thương hiệu – Công ty CP Đầu tư Tài chính BIDV (BFC)

Tháng Một 23, 2018

BIDV – Các ấn phẩm truyền thông 2012-2015

Quảng cáo – Tiếp thị – Truyền thông