Chính phủ và dịch vụ công cộng

Tháng Năm 17, 2018

Các ấn phẩm truyền thông – IRT

Tháng Năm 12, 2018

Các ấn phẩm truyền thông – DKT International

Tháng Năm 7, 2018

Các ấn phẩm truyền thông – VECO

Tháng Năm 7, 2018

Các ấn phẩm truyền thông – WHO

Tháng Năm 7, 2018

Các ấn phẩm truyền thông – UNIDO

Tháng Năm 4, 2018

Thiết kế ấn phẩm truyền thông về sức khoẻ – Cục Quân Y

Tháng Năm 4, 2018

Dự án Đại sứ quán Nam Phi

Tháng Ba 24, 2018

Dự án Cúm gà – USAID

Tháng Ba 23, 2018

Ban tổ chức dự án SeaGame 22