Tháng Mười Một 28, 2018

Website Công Ty Thép Việt Úc

Tháng Bảy 21, 2018

Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN

Tháng Năm 15, 2018

Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – Hyundai

Tháng Năm 4, 2018

Thiết kế xuất bản Cẩm nang thương hiệu BAJAJ

Tháng Một 20, 2018

Các ấn phẩm truyền thông – Zamil Steel

Haki Advertising đã đưa ra những giải pháp thiết kế phù hợp với nhận diện thương hiệu cho BIDV,
Tháng Một 20, 2018

Toyota Motor Vietnam

In ấn