Tài chính ngân hàng, bảo hiểm

Tháng Một 14, 2019

BIDV – Thiết kế in ấn Báo cáo thường niên 2016

Tháng Mười Hai 28, 2018

BIDV – Báo cáo thường niên Online

Tháng Năm 14, 2018

Thiết kế biểu tượng, hồ sơ thiết kế thương hiệu BIC

Tháng Năm 7, 2018

Tiếp thị trực tiếp, quản lý Quan hệ khách hàng – Bảo Việt

Tháng Năm 4, 2018

Thiết kế, biên tập chiến dịch truyền thông – SeaBank

Tháng Năm 4, 2018

Thương hiệu – Công ty CP Đầu tư Tài chính BIDV (BFC)

Tháng Năm 4, 2018

Thiết kế in ấn Profile giới thiệu – PVFC

Tháng Năm 4, 2018

Thiết kế xuất bản Cẩm nang thương hiệu BAJAJ

Tháng Năm 3, 2018

Báo cáo thường niên – Agribank

Tháng Năm 3, 2018

Báo cáo thường niên, lịch, tờ rơi – Military Bank

Tháng Tư 24, 2018

Phong bì và thiệp năm mới – Tài chính BSL

Tháng Một 23, 2018

BIDV – Các ấn phẩm truyền thông 2012-2015

Quảng cáo – Tiếp thị – Truyền thông