Tiếp thị xã hội

Tháng Năm 29, 2018

Các ấn phẩm truyền thông – IUCN

Tháng Năm 29, 2018

Dự án BPP University

         
Tháng Năm 16, 2018

Thiết kế và sản xuất các ấn phẩm thương hiệu – PSI

Tháng Năm 16, 2018

Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – VCCI

Tháng Năm 12, 2018

Các ấn phẩm truyền thông – DKT International

Tháng Năm 7, 2018

Các ấn phẩm truyền thông – WHO

Tháng Năm 7, 2018

Các ấn phẩm truyền thông – UNIDO

Tháng Năm 4, 2018

Thiết kế ấn phẩm truyền thông về sức khoẻ – Cục Quân Y

Tháng Ba 24, 2018

Dự án Cúm gà – USAID

Tháng Ba 23, 2018

Ban tổ chức dự án SeaGame 22

Tháng Ba 23, 2018

Bộ quà tặng cao cấp của Khu di tích Quốc Gia Côn Sơn- Kiếp Bạc

Tháng Ba 23, 2018

Ngày hội Giáo dục Vương quốc Anh – British Council

Tháng Năm 1, 2014

TrueSkin Be Proud of your skin

TrueSkin Be Proud of your skin