Xây dựng, bất động sản

Tháng Năm 18, 2018

Ấn phẩm truyền thông – Trung tâm quản lý toà nhà Hapro Holdings

Tháng Năm 7, 2018

Các ấn phẩm truyền thông – VICEM

Tháng Năm 7, 2018

Tư vấn, thiết kế thương hiệu – VINACONEX

Tháng Năm 3, 2018

Thiết kế, in ấn, xuất bản các ấn phẩm – Ba An

Tháng Năm 3, 2018

Thiết kế bộ Nhận diện Thương hiệu – CHINFON

Tháng Ba 23, 2018

Quà tặng cho Dự án Gamuda Land

Tháng Một 20, 2018

Các ấn phẩm truyền thông – Zamil Steel

Haki Advertising đã đưa ra những giải pháp thiết kế phù hợp với nhận diện thương hiệu cho BIDV,