BIDV – Thiết kế in ấn Báo cáo thường niên 2016

Thiết kế sản xuất bao bì cafe Dakman
Tháng Một 6, 2019
Bao bì các sản phẩm từ hạt Macca – Delix
Tháng Năm 6, 2019
DỰ ÁN

SÁCH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BIDV 2016

Thiết kế, sản xuất, gia công

Bối cảnh

BIDV là thương hiệu Ngân hàng được cộng đồng trong nước và Quốc tế biết đến và ghi nhận như là một trong những thương hiệu ngân hàng lớn nhất Việt Nam. “Với vai trò tiên phong, chủ động gánh vác, bồi đắp vào thành quả đổi mới của đất nước và ngành Ngân hàng, cùng những chuyển biến tích cực trong quản trị điều hành, hoạt động kinh doanh của BIDV năm 2016 vẫn giữ nhịp tăng trưởng bền vững, an toàn, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của người lao động và cổ đông.”

BIDV cũng là một khách hàng lớn và khách hàng chiến lược của Haki. Chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ thiết kế, in ấn và sản xuất rất nhiều ấn phẩm truyền thông cho Marketing cho khách hàng. Nhân dịp sự kiện kỷ niệm thành lập BIDV, Haki cung cấp dịch vụ thiết kế, sản xuất in ấn cuốn báo cáo thường niên cho khách hàng.

Haki đã cung cấp

Liên hệ với Haki