Các ấn phẩm truyền thông – DKT International

Các ấn phẩm truyền thông – VICEM
Tháng Năm 7, 2018
Thiết kế biểu tượng, hồ sơ thiết kế thương hiệu BIC
Tháng Năm 14, 2018

Các ấn phẩm truyền thông – DKT International


Bối cảnh

DKT Việt Nam được thành lập vào năm 1993 và hiện nay hoạt động trên tất cả 63 tỉnh thành. Chương trình có hai thành phần chính: chiến dịch tiếp thị xã hội tập trung vào việc đưa ra bao cao su, thuốc tránh thai đường uống và các phương pháp hiện đại khác có sẵn rộng rãi thông qua mạng lưới phân phối quốc gia của mình.Các can thiệp có mục tiêu tập trung vào các quần thể có nguy cơ nhiễm HIV / AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Mục tiêu, giải pháp

Các ấn phẩm truyền thông với những thiết kế gần gũi và ấn tượng để những sản phẩm và thông điệp của DKT dễ dàng đến với người dùng.

Liên hệ với Haki