Các ấn phẩm truyền thông – IUCN

Dự án BPP University
Tháng Năm 29, 2018
Vietnam Airlines – Chương trình thương hiệu quốc gia
Tháng Bảy 21, 2018

CÁC ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG - IUCN


Bối cảnh

Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên, viết tắt là IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, từ năm 1990 tới tháng 3 năm 2008 còn được gọi là World Conservation Union tức là Liên minh Bảo tồn Thế giới) là một tổ chức bảo vệ thiên nhiên, được biết đến qua việc công bố cuốn Sách đỏ hàng năm, nhằm cảnh báo thế giới về tình trạng suy thoái môi trường thiên nhiên trên toàn cầu, và những tác động của con người lên sự sống của Trái Đất.

Mục tiêu

Xây dựng bộ ấn phẩm truyền thông chuyên nghiệp, hiện đại và ấn tượng

Giải pháp

Haki cùng IUCN xây dựng bộ ấn phẩm truyền thông chuyên nghiệp, hiện đại và ấn tượng, thiết kế in ấn các loại sách hướng dẫn, tài liệu đẹp mắt để các thông tin về thiên nhiên và tài nguyên được mọi người đón nhận nhiều hơn

Liên hệ với Haki