Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – VCCI

Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – Hyundai
Tháng Năm 15, 2018
Thiết kế và sản xuất các ấn phẩm thương hiệu – PSI
Tháng Năm 16, 2018

CÁC ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU - VCCI


Bối cảnh

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học – công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi

Mục tiêu

Những ấn phẩm với hình ảnh lịch sự, chỉn chu nhưng vẫn hiện đại, mới mẻ