Các ấn phẩm truyền thông – VICEM

Tư vấn, thiết kế thương hiệu – VINACONEX
Tháng Năm 7, 2018
Các ấn phẩm truyền thông – DKT International
Tháng Năm 12, 2018

Các ấn phẩm truyền thông - Vicem


Bối cảnh

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) là một trong các Tổng công ty được tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Tập đoàn kinh doanh. Tiền thân là Liên hiệp các Xí nghiệp Xi măng, VICEM là doanh nghiệp nhà nước hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và phân phối xi măng có công suất 20 triệu tấn xi măng/năm, chiếm 34% thị phần xi măng cả nước. VICEM đảm nhận vai trò điều tiết thị trường xi măng, bình ổn giá, hỗ trợ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước.

Mục tiêu, giải pháp

Xây dựng các ấn phẩm truyền thông đẹp, nổi bật và ấn tượng để khẳng định thương hiệu VINCEM.

Liên hệ với Haki