CMC – Tư vấn thiết kế nhận diện thương hiệu 2005-2006

Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN
Tháng Bảy 21, 2018
Sơn Trà Resort and Spa
Tháng Bảy 21, 2018
DỰ ÁN

CMC GROUP - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

Dự án "tư vấn thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu" giai đoạn 2005-2006

Bối cảnh

Thị trường công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ kéo theo nhiều thay đổi, thách thức, tập đoàn CMC, tập hợp những doanh nghiệp phần mềm, phần cứng, giải pháp tich hợp hàng đầu cũng không là ngoại lệ.

Mục tiêu

Với mục tiêu tái cấu trúc doanh nghiệp, phát triển sản phẩm mới, điều chỉnh hệ thống thương hiệu với định hướng chiến lược mới dựa trên công nghiệp nội dung và dịch vụ tích hợp.

Giải pháp

Với 2 năm thực hiện dự án, Haki đã triển khai từ hệ thống hình ảnh doanh nghiệp đến phát triển thương hiệu các sản phẩm phần mềm đặc trưng theo định hướng phân nhánh phi tập trung.


Liên hệ với Haki