Thiết kế biểu tượng, hồ sơ thiết kế thương hiệu BIC

Các ấn phẩm truyền thông – DKT International
Tháng Năm 12, 2018
Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – Hyundai
Tháng Năm 15, 2018

THIẾT KẾ HỒ SƠ THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU BIC (CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV)


Bối cảnh

BIDV mua lại phần vốn góp của QBE trong liên doanh bảo hiểm, tự xây dựng thương hiệu bảo hiểm hàng đầu với chiến lược phát triển dựa trên tiềm lực của tập đoàn tài chính ngân hàng uy tín.

Mục tiêu

Nhận thức được tầm quan trọng của thương hiệu trong kinh doanh, ngay từ ngày đầu thành lập ban lãnh đạo BIC xác định một lộ trình khẩn trương để xây dựng hình ảnh thương hiệu mang tính chiến lược và lâu dài. Haki đã được chọn lựa sau những sàng lọc nhà thầu khắt khe.

Giải pháp

Haki xây dựng hệ thống hình ảnh thương hiệu BIC vừa đảm bảo sự kế thừa hình ảnh từ công ty mẹ - Ngân hàng BIDV, đồng thời tạo dựng phong cách một công ty bảo hiểm "tận tâm cho sự an tâm" nơi khách hàng. Ngay sau khi chiến lược được thông qua, Haki đã tổ chức hướng dẫn chuyển giao sản phẩm mẫu cho toàn hệ thống chi nhánh BIC nhằm đảm bảo tính thống nhất trong triển khai hình ảnh trên toàn quốc một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Liên hệ với Haki