Thiết kế sản xuất bao bì cafe Dakman

Sản xuất Quà tặng – British Council
Tháng Một 4, 2019
BIDV – Thiết kế in ấn Báo cáo thường niên 2016
Tháng Một 14, 2019
DỰ ÁN

THIẾT KẾ SẢN XUẤT BAO BÌ CAFE DAKMAN


Liên hệ với Haki