Tiếp thị trực tiếp, quản lý Quan hệ khách hàng – Bảo Việt

Các ấn phẩm truyền thông – VECO
Tháng Năm 7, 2018
Tư vấn, thiết kế thương hiệu – VINACONEX
Tháng Năm 7, 2018
DỰ ÁN

Tiếp thị trực tiếp, quản lý Quan hệ khách hàng - Bảo Việt


Bối cảnh

Bảo Việt Nhân Thọ là một trong các doanh nghiệp chủ lực trong ngành Bảo hiểm Việt Nam. Việc xây dựng một thương hiệu lớn bắt nguồn từ những hành động nhỏ là cách thức quảng bá hiệu quả được Bảo Việt Nhân Thọ áp dụng trong môi trường cạnh tranh như hiện nay. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của các dịch vụ quản lý và chăm sóc khách hàng diện rộng, Bảo Việt Nhân Thọ mong muốn thể hiện sự quan tâm cụ thể đến hàng triệu khách hàng mục tiêu để cùng phát triển lâu dài.

Mục tiêu

Thiết lập, xây dựng hệ thống quản lý khách hàng và quan tâm tới từng khách hàng và người thân của họ.

Giải pháp

Từ khâu thiết kế sáng tạo, sản xuất đến chuyển phát một cách chuyên nghiệp và đồng bộ, trong những năm qua Haki đã cùng Bảo Việt Nhân Thọ trong các hoạt động tiếp thị truyền thông mang lại hiệu quả và giá trị thiết thực. Từ những thành công mang lại, liên tiếp từ năm 2003 đến nay Haki trở thành đối tác tích cực tham gia vào những nỗ lực xây dựng hệ thống quản lý khách hàng trên 30 tỉnh thành trong cả nước và tạo mối quan hệ thân thiết giữa Bảo Việt Nhân Thọ với các khách hàng cá nhân lên tới hàng triệu lượt người mỗi năm.

Liên hệ với Haki