Các ấn phẩm truyền thông – Cảng Đình Vũ

Các ấn phẩm truyền thông – Cảng Đình Vũ
Các ấn phẩm truyền thông – Cảng Đình Vũ
Các ấn phẩm truyền thông – Cảng Đình Vũ
Các ấn phẩm truyền thông – Cảng Đình Vũ
Các ấn phẩm truyền thông – Cảng Đình Vũ

Để có thể nâng tầm DVIZ trở thành 1 khu công nghiệp mang tầm quốc tế cần có bộ nhận diện cũng như ấn phẩm mang tính chuyên nghiệp và hiện đại. Haki xây dựng bộ ấn phẩm truyền thông cho DVIZ bao gồm: tạp chí, lịch, ….

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Khách hàng:

DinhVu

Thời gian:

2013

Website:

 http://www.dinhvu.com/


Bối cảnh

DinhVu industrial zone: Khu công nghiệp Đình Vũ Khu công nghiệp Đình Vũ được thành lập năm 1994 tại thành phố Hải Phòng, Việt Nam, do các tập đoàn quốc tế khởi xướng cùng với Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hải Phòng quản lý, đầu tư. Kể từ đó đã trở thành một trong những công ty phát triển khu công nghiệp lớn mạnh nhất Việt Nam, mang đến cho Nhà đầu tư đất công nghiệp chất lượng cao, nhà xưởng xây sẵn cho thuê, kết hợp với hạ tầng tiện ích tin cậy cùng Khu hoá dầu và Cảng hàng lỏng. Hiện nay đã có hơn 55 Nhà đầu tư, từ các tập đoàn lớn quốc tế cho đến những doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương, đã thành lập nhà máy, kho bãi tại DVIZ. Nhờ có thành công của DVIZ, và để khai thác tiềm năng kinh tế khu vực.

Mục tiêu, giải pháp

Để có thể nâng tầm DVIZ trở thành 1 khu công nghiệp mang tầm quốc tế cần có bộ nhận diện cũng như ấn phẩm mang tính chuyên nghiệp và hiện đại. Haki xây dựng bộ ấn phẩm truyền thông cho DVIZ bao gồm: tạp chí, lịch, ….