DỰ ÁN

Các ấn phẩm truyền thông – UNIDO

Dự án "Thiết kế, quảng cáo sản phẩm cho tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO)" - Thiết kế, quảng cáo sản phẩm của tổ chức, xây dựng những ấn phẩm mang hơi hướng hiện đại đạt tầm quốc tế.
Khách hàng:

TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP LIÊN HIỆP QUỐC (UNIDO)

Thời gian:

2016

Website:

https://www.unido.org/


Bối cảnh

Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO), viết tắt trong tiếng Pháp/Tây Ban Nha là ONUDI là một cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc có trụ sở đặt tại Viên, Áo. Năm 2015 UNIDO có 170 thành viên quốc gia và vùng lãnh thổ. Chủ tịch hiện là Trung Quốc Li Yong được bầu từ 2013. Mục tiêu ban đầu là thúc đẩy phát triển công nghiệp ở các quốc gia đang phát triển và các quốc gia có nền kinh tế chuyển tiếp và thúc đẩu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp. Các nước công nghiệp hóa và phát triển cùng nhau xem xét cách thức để đẩy nhanh công nghiệp hóa bằng cách khuyến khích sự tham gia của chính phủ và ngành công nghiệp. Dựa trên các cuộc khảo sát và nghiên cứu, UNIDO tạo ra và cải tiến các khái niệm và phương pháp tiếp cận phát triển, góp phần thực hiện kế hoạch công, hợp tác xã và tư nhân, bao gồm cả việc khuyến khích hợp tác giữa các công ty quan tâm đến các lĩnh vực này. Ngoài ra, tổ chức các chương trình đào tạo công nghiệp, cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho các nước để có được nguồn tài chính bên ngoài công bằng và công bằng, và thu thập, phân tích, xuất bản, tiêu chuẩn hóa và cải thiện các số liệu thống kê công nghiệp.

Mục tiêu, giải pháp

Thiết kế, quảng cáo sản phẩm của tổ chức, xây dựng những ấn phẩm mang hơi hướng hiện đại đạt tầm quốc tế.

2222222.
333333.
4444444444.
55555.
66666666.
77777777.

Với Dịch vụ thiết kế trọn gói từ Biên soạn nội dung - Chụp hình - Thiết kế - in ấn, cùng đội ngũ chuyên nghiệp HAKI tin rằng chúng tôi sẽ cùng với Quý khách hàng tạo nên ấn tượng & hiệu quả để đón đầu mọi cơ hội kinh doanh.

DOWNLOAD FILE