DỰ ÁN

CMC – Tư vấn thiết kế nhận diện thương hiệu 2005-2006

Dự án "tư vấn thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu" giai đoạn 2005-2006 - Với mục tiêu tái cấu trúc doanh nghiệp, phát triển sản phẩm mới, điều chỉnh hệ thống thương hiệu với định hướng chiến lược mới dựa trên công nghiệp nội dung và dịch vụ tích hợp.
Khách hàng:

CMC Group

Thời gian:

2005 - 2006

Website:

https://cmc.com.vn/


Bối cảnh

Thị trường công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ kéo theo nhiều thay đổi, thách thức, tập đoàn CMC, tập hợp những doanh nghiệp phần mềm, phần cứng, giải pháp tich hợp hàng đầu cũng không là ngoại lệ.

Mục tiêu

Với mục tiêu tái cấu trúc doanh nghiệp, phát triển sản phẩm mới, điều chỉnh hệ thống thương hiệu với định hướng chiến lược mới dựa trên công nghiệp nội dung và dịch vụ tích hợp.

Giải pháp

Với 2 năm thực hiện dự án, Haki đã triển khai từ hệ thống hình ảnh doanh nghiệp đến phát triển thương hiệu các sản phẩm phần mềm đặc trưng theo định hướng phân nhánh phi tập trung.

  

2222222.
333333.
4444444444.
55555.
66666666.
77777777.

Với Dịch vụ thiết kế trọn gói từ Biên soạn nội dung - Chụp hình - Thiết kế - in ấn, cùng đội ngũ chuyên nghiệp HAKI tin rằng chúng tôi sẽ cùng với Quý khách hàng tạo nên ấn tượng & hiệu quả để đón đầu mọi cơ hội kinh doanh.

DOWNLOAD FILE