DỰ ÁN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN

Dự án "Hiệu chỉnh biểu tượng, tư vấn và thiết kế hệ thống nhận diện 2009" - Thể hiện sự tin tưởng của khách hàng và nhất quán trong sử dụng hình ảnh thương hiệu là tiêu chí của EVN. Hệ thống hoá các công cụ ứng dụng truyền thông và hướng dẫn sử dụng cho hơn 200 đơn vị thành viên.
Khách hàng:

EVN Group

Thời gian:

2009

Website:

https://www.evn.com.vn/


Bối cảnh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là tập đoàn kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và khu vực, đóng vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Với hơn 200 đơn vị thành viên trải rộng trên khắp các vùng miền Việt Nam, việc quản lý và sử dụng hình ảnh thương hiệu gặp nhiều khó khăn, phức tạp và không đồng nhất.

Mục tiêu

Thể hiện sự tin tưởng của khách hàng và nhất quán trong sử dụng hình ảnh thương hiệu là tiêu chí của EVN. Hệ thống hoá các công cụ ứng dụng truyền thông và hướng dẫn sử dụng cho hơn 200 đơn vị thành viên.

Giải pháp

Việc khảo sát và tư vấn được thực hiện theo đúng quy trình, thống kê đưọc chính xác các đơn vị thành viên, quy chuẩn về cách thức sử dụng biểu tượng, tên gọi của từng đơn vị. Từ đó đưa ra các hướng dẫn cụ thể cho sử dụng biểu tượng và các công cụ truyền thông cơ bản. Triển khai tập huấn, hướng dẫn, hội thảo trao đôỉ kinh nghiệm và cách thức quản trị , sử dụng đúng thương hiệu cho cấp lãnh đạo và các nhân viên quản trị thương hiệu toàn Tập đoàn.

2222222.
333333.
4444444444.
55555.
66666666.
77777777.

Với Dịch vụ thiết kế trọn gói từ Biên soạn nội dung - Chụp hình - Thiết kế - in ấn, cùng đội ngũ chuyên nghiệp HAKI tin rằng chúng tôi sẽ cùng với Quý khách hàng tạo nên ấn tượng & hiệu quả để đón đầu mọi cơ hội kinh doanh.

DOWNLOAD FILE