DỰ ÁN

Thiết kế xuất bản Cẩm nang thương hiệu BAJAJ

Thiết kế và xuất bản Cẩm nang nhận diện thương hiệu BAJAJ - Bajaj FinServ cố gắng trở thành một trong các doanh nghiệp dịch vụ tài chính hàng đầu ở Ấn Độ tập trung vào việc cung cấp kinh nghiệm khách hàng tốt hơn thông qua các sản phẩm cạnh tranh và dịch vụ hàng đầu.
Khách hàng:

BAJAJ FINSERV CO., LTD.

Thời gian:

2010

Website:

https://www.bajajfinserv.in/


Bối cảnh

Các dịch vụ tài chính và ngành công nghiệp về sức gió đã được chuyển giao cho Bajaj FinServ Limited (BFS) như là một phần trong kết luận gần đây về việc chia tách công ty của Bajaj Auto Limited, được phê duyệt bởi Hon - Tòa án Tối cao bộ máy tư pháp tại Bombay vào ngày 18 tháng 12 năm 2007. Việc chia tách này có hiệu lực từ ngày bổ nhiệm, tức là tính từ giờ đóng cửa của doanh nghiệp vào ngày 31 Tháng Ba 2007.

Bajaj FinServ cố gắng trở thành một trong các doanh nghiệp dịch vụ tài chính hàng đầu ở Ấn Độ tập trung vào việc cung cấp kinh nghiệm khách hàng tốt hơn thông qua các sản phẩm cạnh tranh và dịch vụ hàng đầu trong khi cung cấp nhất quán và cao cấp trở lại cho các cổ đông của chúng tôi và duy trì ở mức độ cao của tính toàn vẹn của Bajaj.

Công ty này hiện đang tham gia bảo hiểm nhân thọ,e bảo hiểm nói chung và các doanh nghiệp tài chính của người tiêu dùng và có kế hoạch mở rộng kinh doanh của mình bằng cách cung cấp một mảng rộng các sản phẩm và dịch vụ tài chính ở Ấn Độ. Ngoài các dịch vụ tài chính, BFS cũng là hoạt động trong thế hệ năng lượng gió.

2222222.
333333.
4444444444.
55555.
66666666.
77777777.

Với Dịch vụ thiết kế trọn gói từ Biên soạn nội dung - Chụp hình - Thiết kế - in ấn, cùng đội ngũ chuyên nghiệp HAKI tin rằng chúng tôi sẽ cùng với Quý khách hàng tạo nên ấn tượng & hiệu quả để đón đầu mọi cơ hội kinh doanh.

DOWNLOAD FILE