Rất hài lòng về service của Haki

Rất hài lòng về service của Haki

Nghe tiếng “Tốt” của Haki từ rất nhiều phòng ban, vì Haki là một vendor lâu năm của BC. Nhưng năm 2018 mới trực tiếp làm việc với Haki về Triển lãm IELTS và in ấn một số ấn phẩm phục vụ triển lãm, thật sự thích luôn và đến năm 2019 tiếp tục cộng tác với Haki trong các năm tiếp theo. Rất hài lòng về service của Haki.

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ

Bà Nguyễn Hương
Ban IELTS - Hội đồng Anh(BC)