Ấn phẩm truyền thông – Trung tâm quản lý toà nhà Hapro Holdings

Ấn phẩm truyền thông – Trung tâm quản lý toà nhà Hapro Holdings
Ấn phẩm truyền thông – Trung tâm quản lý toà nhà Hapro Holdings
Ấn phẩm truyền thông – Trung tâm quản lý toà nhà Hapro Holdings

Xây dựng bộ ấn phẩm truyền thông trung tâm quản lý tòa nhà H2 đầy tính ứng dụng, thiết kế thân thiện, đơn giản, cung cấp đầy đủ thông tin đến với cư dân và khách hàng

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Khách hàng:

Trung tâm quản lý tòa nhà H2

Thời gian:

2008-2018

Website:


Bối cảnh

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội (tên viết tắt: Hapro Holdings) là Công ty thành viên của Tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro) – Tổng công ty nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội. Trung tâm quản lý tòa nhà H2 Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mục tiêu

Cung cấp thông tin tới các cư dân tại H2 nói riêng và các khách hàng có nhu cầu nhà ở tại H2 nói chung.

Giải pháp

Haki xây dựng bộ ấn phẩm truyền thông trung tâm quản lý tòa nhà H2 đầy tính ứng dụng, thiết kế thân thiện, đơn giản, cung cấp đầy đủ thông tin đến với cư dân và khách hàng