Ban tổ chức dự án SeaGame 22

Ban tổ chức dự án SeaGame 22
Ban tổ chức dự án SeaGame 22
Ban tổ chức dự án SeaGame 22
Ban tổ chức dự án SeaGame 22
Ban tổ chức dự án SeaGame 22
Ban tổ chức dự án SeaGame 22
Ban tổ chức dự án SeaGame 22
Ban tổ chức dự án SeaGame 22
Ban tổ chức dự án SeaGame 22
Ban tổ chức dự án SeaGame 22
Ban tổ chức dự án SeaGame 22
Ban tổ chức dự án SeaGame 22
Ban tổ chức dự án SeaGame 22

Quảng bá hình ảnh SeaGames 22 và Paragame 3 - Thiết kế và in ấn các ấn phẩm truyền thông - Với lần đầu tiên Sea Game được tổ chức ở Việt Nam, Haki vinh dự trở thành 1 trong số các đơn vị tổ chức sự kiện tầm cỡ khu vực này.

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Khách hàng:

Sea Game 22

Thời gian

2003

Website

seagames22.hochiminhcity.gov.vn


Bối cảnh

Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2003 là SEA Games lần thứ 22 được tổ chức tại Việt Nam từ 5 đến 13 tháng 12 năm 2003. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai SEA Games.

Chi tiết dự án

Với lần đầu tiên Sea Game được tổ chức ở Việt Nam, Haki vinh dự trở thành 1 trong số các đơn vị tổ chức sự kiện tầm cỡ khu vực này.