Bệnh viện E – Thi công biển bảng cho toàn bộ bệnh viện

Bệnh viện E – Thi công biển bảng cho toàn bộ bệnh viện
Bệnh viện E – Thi công biển bảng cho toàn bộ bệnh viện
Bệnh viện E – Thi công biển bảng cho toàn bộ bệnh viện
Bệnh viện E – Thi công biển bảng cho toàn bộ bệnh viện
Bệnh viện E – Thi công biển bảng cho toàn bộ bệnh viện
Bệnh viện E – Thi công biển bảng cho toàn bộ bệnh viện
Bệnh viện E – Thi công biển bảng cho toàn bộ bệnh viện
Bệnh viện E – Thi công biển bảng cho toàn bộ bệnh viện
Bệnh viện E – Thi công biển bảng cho toàn bộ bệnh viện
Bệnh viện E – Thi công biển bảng cho toàn bộ bệnh viện
Bệnh viện E – Thi công biển bảng cho toàn bộ bệnh viện
Bệnh viện E – Thi công biển bảng cho toàn bộ bệnh viện
Bệnh viện E – Thi công biển bảng cho toàn bộ bệnh viện
Bệnh viện E – Thi công biển bảng cho toàn bộ bệnh viện
Bệnh viện E – Thi công biển bảng cho toàn bộ bệnh viện
Bệnh viện E – Thi công biển bảng cho toàn bộ bệnh viện
Bệnh viện E – Thi công biển bảng cho toàn bộ bệnh viện
Bệnh viện E – Thi công biển bảng cho toàn bộ bệnh viện

Haki lên thiết kế, tư vấn chất liệu và thi công biển bảng cho toàn bộ các phòng ban, biển trong và ngoài bệnh viện

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ

Khách hàng:
Bệnh viện E – Thi công biển bảng cho toàn bộ bệnh viện

 

Thời gian sát cánh cùng khách hàng:
Từ 2019 đến nay

 

Về Công ty:
Bệnh viện E là bệnh viện đa khoa trung ương hạng I trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập từ năm 1967. Đến nay, bệnh viện đã phát triển với quy mô hơn 1.000 giường bệnh (gồm 4 trung tâm: Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Tiêu hóa, Trung tâm Cơ xương khớp, Trung tâm Ung bướu và 55 khoa phòng chức năng) trên diện tích 41.000 m2 với khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, xanh, sạch, đẹp.

 

Chi tiết dự án: Haki lên thiết kế, tư vấn chất liệu và thi công biển bảng cho toàn bộ các phòng ban, biển trong và ngoài bệnh viện