BIDV – Báo cáo thường niên Online

BIDV – Báo cáo thường niên Online
BIDV – Báo cáo thường niên Online

LANDING PAGE BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BIDV 2016 - Ấn phẩm phục vụ cho sự kiện 60 năm thành lâp BIDV - Là giải pháp rút gọn, trực quan hóa, sinh động của báo cáo bản in đầy đủ, giúp báo cáo thường niên được các cổ đông, khách hàng của BIDV được theo dõi một cách rất thuận lợi và dễ dàng.

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Khách hàng

Ngân hàng BIDV

Thời gian

2016

Website khách hàng

www.bidv.com.vn


Bối cảnh

BIDV là thương hiệu Ngân hàng được cộng đồng trong nước và Quốc tế biết đến và ghi nhận như là một trong những thương hiệu ngân hàng lớn nhất Việt Nam. “Với vai trò tiên phong, chủ động gánh vác, bồi đắp vào thành quả đổi mới của đất nước và ngành Ngân hàng, cùng những chuyển biến tích cực trong quản trị điều hành, hoạt động kinh doanh của BIDV năm 2016 vẫn giữ nhịp tăng trưởng bền vững, an toàn, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của người lao động và cổ đông.” BIDV cũng là một khách hàng lớn và khách hàng chiến lược của Haki. Chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ thiết kế, in ấn và sản xuất rất nhiều ấn phẩm truyền thông cho Marketing cho khách hàng. Nhân dịp sự kiện kỷ niệm thành lập BIDV, ngoài hạng mục thiết kế tài liệu báo cáo thường niên bản in, Haki còn cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, sản xuất trang landing page Báo cáo thường niên Annual Report 2016 cho khách hàng.

Mục tiêu

Landing page Báo cáo thường niên này có thể coi là giải pháp rút gọn, trực quan hóa, sinh động của báo cáo bản in đầy đủ, giúp báo cáo thường niên được các cổ đông, khách hàng của BIDV được theo dõi một cách rất thuận lợi và dễ dàng.

Giải pháp

Thời gian cũng là một yếu tố quyết định trong dự án này. Tất cả các hạng mục phải được hoàn thành trong vòng 1 tuần sau khi chốt nội dung (bản in) và trước khi chạy chương trình kỷ niệm 60 năm.