Các ấn phẩm truyền thông – WHO

Các ấn phẩm truyền thông – WHO
Các ấn phẩm truyền thông – WHO
Các ấn phẩm truyền thông – WHO
Các ấn phẩm truyền thông – WHO

Dự án "Thiết kế, quảng cáo, in ấn các ấn phẩm cho tổ chức Y tế Thế giới (WHO)" - Các ấn phẩm bao gồm sách, lịch, tạp chí… với phong cách hiện đại, ấn tượng và nhiều màu sắc góp phần đưa thông điệp đến với mọi người 1 cách hiệu quả hơn

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Khách hàng:

TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (WHO)

Thời gian:

2010

Website:

 https://www.who.int/


Bối cảnh

Tổ chức Y tế Thế giới viết tắt WHO (tiếng Anh: World Health Organization) là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc, WHO đóng vai trò thẩm quyền điều phối các vấn đề sức khỏe và y tế cộng đồng trên bình diện quốc tế, WHO tham gia giúp đỡ các quốc gia thành viên, WHO cung cấp những thông tin chính xác, những địa chỉ đáng tin cậy trên lĩnh vực sức khỏe con người, WHO sẽ đứng ra để giải quyết những vấn đề cấp bách về sức khỏe cộng đồng và dịch bệnh của con người. WHO được Liên Hiệp Quốc thành lập vào ngày 7 tháng 4 năm 1948. Việt Nam trở thành Quốc gia Thành viên của WHO kể từ ngày 17 tháng 5 năm 1950. WHO là một trong những cơ quan đầu tiên của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ trực tiếp ngành y tế Việt Nam ngay từ khi chiến tranh kết thúc và thống nhất đất nước. WHO thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội năm 1977 và chi nhánh văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2003. Hơn 50 nhân viên của WHO tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân và Chính phủ Việt Nam cải thiện sức khoẻ.

Mục tiêu, giải pháp

Các ấn phẩm bao gồm sách, lịch, tạp chí… với phong cách hiện đại, ấn tượng và nhiều màu sắc góp phần đưa thông điệp đến với mọi người 1 cách hiệu quả hơn.