Các ấn phẩm truyền thông- EMS Vietnam

Các ấn phẩm truyền thông- EMS Vietnam
Các ấn phẩm truyền thông- EMS Vietnam
Các ấn phẩm truyền thông- EMS Vietnam
Các ấn phẩm truyền thông- EMS Vietnam
Các ấn phẩm truyền thông- EMS Vietnam

Thiết kế và in ấn các ấn phẩm truyền thông cho các Dịch vụ của Tổng công ty chuyển phát nhanh Bưu điện- EMS Vietnam

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Khách hàng:
EMS Vietnam
 

Thời gian:
Từ 2018 - nay

Website:
https://ems.com.vn/

Về Công ty:
Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2006, là đơn vị duy nhất được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho phép quản lý, khai thác và kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh EMS trong nước và quốc tế. EMS cũng là thương hiệu dịch vụ chuyển phát toàn cầu của liên minh bưu chính thế giới UPU, hiện đang được khai thác bởi bưu chính của gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Mục tiêu: 
Xây dựng những bộ ấn phẩm truyền thông phù hợp với thị trường cũng như đảm bảo sự nhất quán thương hiệu cho công ty.

Biện pháp:
Haki thiết kế, in ấn, sản xuất hàng loạt bộ ấn phẩm truyền thông xây dựng hình ảnh sản phẩm theo tiêu chí và các dấu hiệu nhận biết đặc trưng của EMS Vietnam.