Các lĩnh vực hoạt động chính của Haki bao gồm

Các lĩnh vực hoạt động chính của Haki bao gồm

 •  Design: dịch vụ tư vấn thiết kế và quản lý dự án thiết kế đa ngành.
 •  Branding: dịch vụ tư vấn và xây dựng thương hiệu
 •  Advertising: dịch vụ quảng cáo.
 •  Printing: dịch vụ in ấn, sản xuất.
 •  Publishing: dịch vụ xuất bản
 • Hiên thị trên frontend

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
 •  Design: dịch vụ tư vấn thiết kế và quản lý dự án thiết kế đa ngành.
 •  Branding: dịch vụ tư vấn và xây dựng thương hiệu
 •  Advertising: dịch vụ quảng cáo.
 •  Printing: dịch vụ in ấn, sản xuất.
 •  Publishing: dịch vụ xuất bản