Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – VCCI

Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – VCCI
Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – VCCI
Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – VCCI
Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – VCCI
Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – VCCI
Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – VCCI
Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – VCCI
Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – VCCI
Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – VCCI
Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – VCCI
Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – VCCI
Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – VCCI
Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – VCCI
Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – VCCI
Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – VCCI
Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – VCCI
Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – VCCI
Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – VCCI

Thiết kế và in ấn các ấn phẩm truyền thông cho các dịch vụ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Những ấn phẩm với hình ảnh lịch sự, chỉn chu nhưng vẫn hiện đại, mới mẻ.

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Khách hàng:

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Thời gian:

Từ 2015- nay

Website:
https://www.vcci.com.vn/

Về Công ty:
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức Quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, góp phần  phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đấy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học- công nghệ với nước ngoài trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, theo quy định của pháp luật.

Chi tiết dự án:
  • In ấn sản xuất sổ tay, bản tin nội bộ, poster và tờ rơi, chứng chỉ, giấy mời, tài liệu….
  • Thiết kế và in ấn thiệp năm mới vào các dịp Tết