Định hướng phát triển

Định hướng phát triển

Định hướng phát triển của Haki theo mô hình mối liên kết động giữa các bộ phận chuyên biệt, nhiệm vụ cung cấp giải pháp tổng thể về truyền thông tiếp thị trên nền tảng dịch vụ thiết kế đa ngành với nghiệp vụ trình độ và chất lượng cho mọi đối tượng Khách hàng.

Haki theo đuổi mô hình quản trị phân cấp mạnh và mở rộng đa lĩnh vực, luôn tâm huyết gắn bó với sự phát triển chung của ngành, kiên trì xây dựng môi trường làm việc ngày càng văn minh hiện đại và nhân bản hơn.

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Định hướng phát triển của Haki theo mô hình mối liên kết động giữa các bộ phận chuyên biệt, nhiệm vụ cung cấp giải pháp tổng thể về truyền thông tiếp thị trên nền tảng dịch vụ thiết kế đa ngành với nghiệp vụ trình độ và chất lượng cho mọi đối tượng Khách hàng.

Haki theo đuổi mô hình quản trị phân cấp mạnh và mở rộng đa lĩnh vực, luôn tâm huyết gắn bó với sự phát triển chung của ngành, kiên trì xây dựng môi trường làm việc ngày càng văn minh hiện đại và nhân bản hơn.