Đội ngũ nhiệt tình

Đội ngũ nhiệt tình

Sản phẩm thiết kế đáp ứng được yêu cầu của BSL, nhân viên quản lý dự án lại nhiệt tình và hỗ trợ hết sức trong công việc nên rất yên tâm khi giao cho Haki thực hiện dự án.

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa
Phòng Marketing - Công ty Cho thuê Tài chính TNHH BIDV - SuMi TRUST (BSL)