Giải pháp tổng thể Thương hiệu – Truyền thông – Sữa Milas

Giải pháp tổng thể Thương hiệu – Truyền thông – Sữa Milas
Giải pháp tổng thể Thương hiệu – Truyền thông – Sữa Milas
Giải pháp tổng thể Thương hiệu – Truyền thông – Sữa Milas
Giải pháp tổng thể Thương hiệu – Truyền thông – Sữa Milas

Nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược thương hiệu, đặt tên & thiết kế thương hiệu sản phẩm, hệ thống bao bì và các công cụ tiếp thị quảng cáo...

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Khách hàng

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

Thời gian

2007

Website

N/A


Bối cảnh dự án

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (Lasuco) là doanh nghiệp sản xuất mía đường hàng đầu Việt Nam với 40 năm kinh nghiệm. Công ty Cổ phần Sữa Milas là công ty độc lập hình thành từ một dự án do Lasuco đầu tư, chuyên sản xuất, chế biến và cung cấp các sản phẩm từ sữa. Công ty có tiềm năng lớn về tài chính, quản lý, nguyên liệu, công nghệ và thị trường, đang từng bước xây dựng và khẳng định mình.

Mục tiêu

Trong chiến lược phát triển chung của Lasuco, việc mở rộng hoạt động về cả bề rộng và chiều sâu nhằm trở thành một tập đoàn hùng mạnh về công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, dịch vụ đa ngành không chỉ trong nước mà còn trên khu vực và thế giới là định hướng mang tính căn bản. Một hệ thống thương hiệu mạch lạc cho Nhà máy chế biến sữa mới thành lập và các chế phẩm từ sữa sẽ giúp Lasuco tự tin bước vào thị trường đồ uống cạnh tranh hết sức gay gắt.

Giải pháp

Haki cung cấp giải pháp tổng thể cho Lasuco về nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược thương hiệu, đặt tên & thiết kế thương hiệu sản phẩm, hệ thống bao bì và các công cụ tiếp thị quảng cáo, hỗ trợ xây dựng mạng lưới phân phối sản phẩm trên toàn quốc. Các chiến dịch quảng cáo trên truyền hình, sự kiện và tiếp thị trực tiếp cho sự ra mắt sản phẩm sữa tươi tiệt trùng của Milas đã được tổ chức một cách chuyên nghiệp và ấn tượng.