Sản phẩm chất lượng, dịch vụ đóng gói tốt

Sản phẩm chất lượng, dịch vụ đóng gói tốt

Hàng năm, cứ đến mùa tuyển quân là Cục Quân Y lại đặt các sản phẩm tranh lật và mô hình giảng dạy của HaKi. Lần nào sản phẩm cũng chất lượng, và mọi khâu đóng gói phân chia hàng hóa để gửi bưu cục được Haki làm rất tốt, Cục Quân Y chỉ việc liên lạc bưu điện nhận hàng, không phải vất vả, hay mất thời gian gì thêm.

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ

Trung tá Lê Ngọc Phú
Phòng Vệ sinh phòng dịch - Cục Quân Y