Thiết kế phù hợp với “gu” của Vinata

Thiết kế phù hợp với “gu” của Vinata

Cộng tác với Haki nhiều năm, công nhận càng ngày Haki càng rút kinh nghiệm để sản phẩm được chất lượng hơn, thiết kế cũng phù hợp với “gu” của Vinata hơn.

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ

Bà Nghiêm Hà
Trưởng phòng Hành chính - Công ty TNHH Quốc tế Vinata