Xuất bản sách – Đặng Việt Cường

Xuất bản sách – Đặng Việt Cường
Xuất bản sách – Đặng Việt Cường
Xuất bản sách – Đặng Việt Cường
Xuất bản sách – Đặng Việt Cường
Xuất bản sách – Đặng Việt Cường
Xuất bản sách – Đặng Việt Cường
Xuất bản sách – Đặng Việt Cường
Xuất bản sách – Đặng Việt Cường
Xuất bản sách – Đặng Việt Cường
Xuất bản sách – Đặng Việt Cường
Xuất bản sách – Đặng Việt Cường
Xuất bản sách – Đặng Việt Cường
Xuất bản sách – Đặng Việt Cường
Xuất bản sách – Đặng Việt Cường
Xuất bản sách – Đặng Việt Cường
Xuất bản sách – Đặng Việt Cường
Xuất bản sách – Đặng Việt Cường
Xuất bản sách – Đặng Việt Cường

Cuốn sách là một phần của Art Journey , một chương trình khuyến mãi phi lợi nhuận và nghệ thuật với mục tiêu giới thiệu nghệ sĩ và nghệ nhân địa phương cho công chúng, đặc biệt là du khách thế giới thông qua các ấn phẩm, sự kiện và kết nối mạng.

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Khách hàng

Hoạ sĩ Đặng Việt Cường

Thời gian

2011


Bối cảnh

Đây là cuốn sách nghệ thuật và triển lãm mang tên Moment 1, gồm 51 bản phác thảo than của họa sĩ Đặng Việt Cường. Với những kỹ thuật độc đáo và niềm đam mê dường như lặng lẽ nhưng tình yêu chân thành và sâu sắc, Đặng Việt Cường với một mẩu than đen khiêm tốn, nhảy múa trên bất kỳ mảnh giấy nào anh có, với tất cả các phần của một mảnh than, thực sự truyền cảm hứng cho chúng ta, khi chúng ta thấy lần đầu tiên .

Haki đã thuyết phục anh ấy không lưu trữ các tác phẩm như những bản phác thảo thông thường, khuyến khích anh ấy chia sẻ với chúng tôi ý tưởng xuất bản, trưng bày các bản phác thảo than của anh ấy như một bộ sưu tập và mang nó đến cuộc sống nghệ thuật, đặc biệt là cho thế hệ trẻ, bạn bè ở nước ngoài và du khách. Sau đó chúng tôi được đánh giá cao và niềm vui với niềm tin và đam mê từ nghệ sĩ Đặng Việt Cường, mà ông đã cho chúng tôi.

Cuốn sách là một phần của Art Journey , một chương trình khuyến mãi phi lợi nhuận và nghệ thuật với mục tiêu giới thiệu nghệ sĩ và nghệ nhân địa phương cho công chúng, đặc biệt là du khách thế giới thông qua các ấn phẩm, sự kiện và kết nối mạng.