Ấn phẩm truyền thông - H2MEDI

Ấn phẩm truyền thông - H2MEDI
Ấn phẩm truyền thông - H2MEDI
Ấn phẩm truyền thông - H2MEDI

Haki thiết kế và in ấn bộ ấn phẩm truyền thông  tinh tế, đơn giản, hiện đại, phù hợp với tiêu chí và tập khách hàng của H2MEDI.

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Khách hàng:

H2MEDI

Thời gian:

2020

Website:

http://h2medi.com/


Bối cảnh

Bằng cách phân tích một cách khoa học các cơ chế khác nhau xảy ra trong da, H2MEDI cung cấp các giải pháp chăm sóc da tùy chỉnh theo từng dòng cho từng nguyên nhân.

Mục tiêu, giải pháp

Xây dựng bộ ấn phẩm truyền thông đẹp, tinh tế, đơn giản, hiện đại, phù hợp với tập khách hàng của H2MEDI.