Chất lượng in ấn đẹp

Chất lượng in ấn đẹp

Lựa chọn Haki để in ấn các ấn phẩm của Investip vì các nhà cung cấp khác chất lượng in về sau màu sắc cũng như hoàn thiện không đẹp được như Haki. Giá cả cũng hợp lý nên Investip cộng tác lâu dài.

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ

Bà Nguyễn Thị Cao Huyền
Trường phòng Hành chính - Công ty CP Sở hữu Công nghiệp Investip