Báo cáo thường niên – Agribank

Báo cáo thường niên – Agribank
Báo cáo thường niên – Agribank
Báo cáo thường niên – Agribank
Báo cáo thường niên – Agribank
Báo cáo thường niên – Agribank
Báo cáo thường niên – Agribank
Báo cáo thường niên – Agribank
Báo cáo thường niên – Agribank

Haki tổ chức thực hiện từ khâu sáng tác, biên tập, dàn dựng chụp ảnh đến khâu thiết kế, sản xuất đã mang lại sự đồng nhất về chất lượng nội dung cũng như hình thức thể hiện. Những ấn phẩm này được đánh giá cao thông qua đối tác, khách hàng của Agribank.

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Khách hàng

Agribank

Thời gian

2008, 2009, 2010

Website

http://agribank.com.vn/


Bối cảnh

Giai đoạn 2008 - 2012 là những năm nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều biến động theo chiều hướng không tích cực. Ngành tài chính ngân hàng trong nước gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Mục tiêu

Agribank có mong muốn đẩy mạnh hình ảnh, khẳng định vị thế dẫn đầu trong công cuộc đảm bảo sự vững mạnh của nền kinh tế đất nước. Khắc phục tình trạng không nhất quán, rời rạc trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu thông qua các ấn phẩm truyền thông.

Giải pháp

Các cuốn tổng quan, báo cáo thường niên năm 2008, 2009, 2010 về ngân hàng Agribank được Haki tổ chức thực hiện từ khâu sáng tác, biên tập, dàn dựng chụp ảnh đến khâu thiết kế, sản xuất đã mang lại sự đồng nhất về chất lượng nội dung cũng như hình thức thể hiện. Những ấn phẩm này được đánh giá cao thông qua đối tác, khách hàng của Agribank.