Các ấn phẩm truyền thông – DKT International

Các ấn phẩm truyền thông – DKT International
Các ấn phẩm truyền thông – DKT International
Các ấn phẩm truyền thông – DKT International
Các ấn phẩm truyền thông – DKT International
Các ấn phẩm truyền thông – DKT International
Các ấn phẩm truyền thông – DKT International
Các ấn phẩm truyền thông – DKT International

Các ấn phẩm truyền thông với những thiết kế gần gũi và ấn tượng để những sản phẩm và thông điệp của DKT dễ dàng đến với người dùng.

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Khách hàng

DKT

Thời gian

2015

Website

www.dktinternational.org/


Bối cảnh

DKT Việt Nam được thành lập vào năm 1993 và hiện nay hoạt động trên tất cả 63 tỉnh thành. Chương trình có hai thành phần chính: chiến dịch tiếp thị xã hội tập trung vào việc đưa ra bao cao su, thuốc tránh thai đường uống và các phương pháp hiện đại khác có sẵn rộng rãi thông qua mạng lưới phân phối quốc gia của mình.Các can thiệp có mục tiêu tập trung vào các quần thể có nguy cơ nhiễm HIV / AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Mục tiêu, giải pháp

Các ấn phẩm truyền thông với những thiết kế gần gũi và ấn tượng để những sản phẩm và thông điệp của DKT dễ dàng đến với người dùng.