Các ấn phẩm truyền thông – VICEM

Các ấn phẩm truyền thông – VICEM
Các ấn phẩm truyền thông – VICEM
Các ấn phẩm truyền thông – VICEM
Các ấn phẩm truyền thông – VICEM

Xây dựng các ấn phẩm truyền thông đẹp, nổi bật và ấn tượng để khẳng định thương hiệu VINCEM.

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ

Khách hàng

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM (VICEM)

Thời gian

2015

Website

http://www.vicem.vn/


Bối cảnh

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) là một trong các Tổng công ty được tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Tập đoàn kinh doanh. Tiền thân là Liên hiệp các Xí nghiệp Xi măng, VICEM là doanh nghiệp nhà nước hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và phân phối xi măng có công suất 20 triệu tấn xi măng/năm, chiếm 34% thị phần xi măng cả nước. VICEM đảm nhận vai trò điều tiết thị trường xi măng, bình ổn giá, hỗ trợ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước.

Mục tiêu, giải pháp

Xây dựng các ấn phẩm truyền thông đẹp, nổi bật và ấn tượng để khẳng định thương hiệu VINCEM.