Ý tưởng thiết kế ấn tượng

Ý tưởng thiết kế ấn tượng

Đã cộng tác với Haki 1 lần về quyển profile, cũng ưng ý, nhưng đặc biệt khi đang loay hoay với yêu cầu của Giám đốc về ý tưởng thiết kế ấn tượng về Rồng Vicem mà không tìm được thiết kế nào có thể thực hiện. May quá, Haki đã nhận thiết kế và thực hiện rất tốt, đến nay thiết kế này vẫn khiến cho Vicem tự hào, vì rất khó tìm được thiết kế thứ 2 như thế.

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Công ty Xi Măng Vicem Hải Phòng