Thiết kế ấn phẩm truyền thông về sức khoẻ – Cục Quân Y

Thiết kế ấn phẩm truyền thông về sức khoẻ – Cục Quân Y
Thiết kế ấn phẩm truyền thông về sức khoẻ – Cục Quân Y
Thiết kế ấn phẩm truyền thông về sức khoẻ – Cục Quân Y
Thiết kế ấn phẩm truyền thông về sức khoẻ – Cục Quân Y
Thiết kế ấn phẩm truyền thông về sức khoẻ – Cục Quân Y
Thiết kế ấn phẩm truyền thông về sức khoẻ – Cục Quân Y

Haki cùng Cục quân y thiết kế, xây dựng những hình ảnh, sản phẩm tờ rơi, hướng dẫn, sách báo… gần gũi, ấn tượng để những vấn đề về sức khỏe và những vấn đề xã hội được nhấn mạnh và tiếp cận đến mọi người nhiều hơn

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Khách hàng

Cục Quân Y

Thời gian

2016

Website

N/A


Bối cảnh

Cục Quân y trực thuộc Tổng cục Hậu cần, Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1946 với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, cứu chữa thương binh, bệnh binh, tham gia bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Mục tiêu, giải pháp

Haki cùng Cục quân y thiết kế, xây dựng những hình ảnh, sản phẩm tờ rơi, hướng dẫn, sách báo… gần gũi, ấn tượng để những vấn đề về sức khỏe và những vấn đề xã hội được nhấn mạnh và tiếp cận đến mọi người nhiều hơn.