Thương hiệu, bao bì & quảng cáo báo chí – Đường Khánh Hoà

Thương hiệu, bao bì & quảng cáo báo chí – Đường Khánh Hoà

Công ty CP Đường Khánh Hoà (Giai đoạn 2001 - 2007) - Mục tiêu trở thành một công ty đường lớn nhất Miền Trung, Đường Khánh Hòa mong muốn tạo dựng hình ảnh đồng nhất từ logo, bao bì đến các ấn phẩm truyền thông khác nhằm nâng cao vị thế và hình ảnh của mình trên thị trường.

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Khách hàng:

Đường Khánh Hòa

Thời gian:

2007

Website:

http://www.kscvn.com/


Bối cảnh

Đứng trước những khó khăn, một trong những hành động của Đường Khánh Hòa là đổi mới tăng cường khả năng cạnh tranh thông qua xây dựng một hình ảnh doanh nghiệp tiến tiến hiện đại vì lợi ích của cộng đồng.

Mục tiêu

Mục tiêu trở thành một công ty đường lớn nhất Miền Trung, Đường Khánh Hòa mong muốn tạo dựng hình ảnh đồng nhất từ logo, bao bì đến các ấn phẩm truyền thông khác nhằm nâng cao vị thế và hình ảnh của mình trên thị trường.

Giải pháp

Với đội ngũ thiết kế giàu kinh nghiệm, Haki đã đưa ra hàng trăm phương án khác nhau, cùng Đường Khánh Hòa tìm kiếm một giải pháp phù hợp nhất với mong muốn của mình.