Dự án Đại sứ quán Nam Phi

Dự án Đại sứ quán Nam Phi
Dự án Đại sứ quán Nam Phi
Dự án Đại sứ quán Nam Phi
Dự án Đại sứ quán Nam Phi
Dự án Đại sứ quán Nam Phi
Dự án Đại sứ quán Nam Phi
Dự án Đại sứ quán Nam Phi
Dự án Đại sứ quán Nam Phi

"Thiết kế hoạt động truyền thông hình ảnh Quốc gia 2006" và "Thiết kế và in ấn thiếp chúc mừng năm mới" hàng năm - Tận dụng mọi cơ hội xúc tiến đầu tư và giao lưu với thương hiệu Việt, Nam Phi muốn gửi tới công chúng Việt nam thông điệp đầy ý nghĩa "Nam Phi luôn sẵn sàng chào đón các cơ hội thương mại và đầu tư".

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Khách hàng

Đại sứ quán Nam Phi

Thời gian

2006

Website


Bối cảnh

Nam Phi một quốc gia năng động và phát triển nhất Châu Phi quan tâm đến Việt nam như một đối tác chiến lược trong khuvực Đông Nam Á, đồng thời mong muốn xây dựng một hình ảnh Nam Phi là đối tác một điểm đến tới công chúng rộng rãi tại Việt Nam.

Mục tiêu

Tận dụng mọi cơ hội xúc tiến đầu tư và giao lưu với thương hiệu Việt, Nam Phi muốn gửi tới công chúng Việt nam thông điệp đầy ý nghĩa "Nam Phi luôn sẵn sàng chào đón các cơ hội thương mại và đầu tư".

Giải pháp

Đại sứ quán Nam Phi tại Hà Nội đã lựa chọn Haki Advertising làm đối tác cung cấp dịch vụ thiết kế truyền thông. Từ những gian hàng hội chợ giới thiệu đất nước con người và tiềm năng Nam Phi, cho đến các tài liệu hướng dẫn xuất nhập khẩu hay tời rơi giới thiệu văn hóa, thiên nhiên đã tạo ấn tượng mạnh mẽ cho công chúng với màu sắc.