Sơn Trà Resort and Spa

Sơn Trà Resort and Spa
Sơn Trà Resort and Spa
Sơn Trà Resort and Spa
Sơn Trà Resort and Spa
Sơn Trà Resort and Spa
Sơn Trà Resort and Spa
Sơn Trà Resort and Spa

Dự án "Thiết kế Thương hiệu, xây dựng tài liệu tiếp thị" - Các hạng mục thiết kế của Haki đều dựa trên tinh thần hiện đại, sang trọng nhưng chứa đựng vẻ đẹp nên thơ của Sơn Trà với đặc trưng của vùng biển miền trung nắng gió.

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Khách hàng:

Sơn Trà Resort & Spa

Thời gian:

May 13, 2014

Website:

www.sontraresort.com.vn


Bối cảnh

Sơn Trà Resort & Spa - Sự giao thoa giữa lợi ích văn hóa, lịch sử và kinh tế - Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng 5 sao lớn nhất miền Trung. Nhà đầu tư chính - Công ty Cổ phần Sơn trà mong muốn kêu gọi sự tham gia của các nhà đầu tư khác nhanh chóng đưa dự án vào khai thác theo đúng tiến độ.

Mục tiêu

Sơn Trà tìm kiếm một giải pháp thương hiệu vừa thể hiện đẳng cấp quốc tế vừa truyền tải cái hồn đặc sắc của miền trung. Không chỉ là sự đầu tư về kỹ thuật, mỹ thuật mà cần sự nghiên cứu cả chiều sâu của không gian văn hóa đặc sắc đó.

Giải pháp

Các hạng mục thiết kế của Haki đều dựa trên tinh thần hiện đại, sang trọng nhưng chứa đựng vẻ đẹp nên thơ của Sơn Trà với đặc trưng của vùng biển miền trung nắng gió. Toàn bộ được biên soạn thành bộ tài liệu với chất lượng thể hiện ngay được đẳng cấp với đầy đủ thông tin từng lô đất thuộc dự án, cũng như cơ hội sở hữu tới những chủ nhân tương lai.