Thiết kế bộ Nhận diện Thương hiệu – CHINFON

Thiết kế bộ Nhận diện Thương hiệu – CHINFON
Thiết kế bộ Nhận diện Thương hiệu – CHINFON
Thiết kế bộ Nhận diện Thương hiệu – CHINFON
Thiết kế bộ Nhận diện Thương hiệu – CHINFON
Thiết kế bộ Nhận diện Thương hiệu – CHINFON
Thiết kế bộ Nhận diện Thương hiệu – CHINFON
Thiết kế bộ Nhận diện Thương hiệu – CHINFON
Thiết kế bộ Nhận diện Thương hiệu – CHINFON

Cung cấp cho Chinfon Hải Phòng bộ hồ sơ nhận diện Thương hiệu cũng như phối hợp để cho ra đời những ấn phẩm truyền thông, quảng cáo phù hợp với thị trường cũng như đảm bảo sự nhất quán thương hiệu cho công ty.

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Khách hàng:

CTY XI MĂNG CHINFON

Thời gian:

2012

Website:

www.cfc.vn


Bối cảnh

Chinfon Xi măng Hải Phòng là một thành viên của Chinfon Group. Trong thời điểm hội nhập kinh tế toàn cầu, việc chuẩn hóa hệ thống quản lý hình ảnh thương hiệu là cấp thiết và có thể nhìn thấy ngay.

Mục tiêu

Xây dựng hệ thống quản lý hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp, đồng nhất. Tăng khả năng nhận biết thương hiệu trên thị trường, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh.

Giải pháp

Haki đã cung cấp cho Chinfon Hải Phòng bộ hồ sơ nhận diện Thương hiệu cũng như phối hợp để cho ra đời những ấn phẩm truyền thông, quảng cáo phù hợp với thị trường cũng như đảm bảo sự nhất quán thương hiệu cho công ty.