Thương hiệu – Công ty CP Đầu tư Tài chính BIDV (BFC)

Thương hiệu – Công ty CP Đầu tư Tài chính BIDV (BFC)
Thương hiệu – Công ty CP Đầu tư Tài chính BIDV (BFC)
Thương hiệu – Công ty CP Đầu tư Tài chính BIDV (BFC)
Thương hiệu – Công ty CP Đầu tư Tài chính BIDV (BFC)
Thương hiệu – Công ty CP Đầu tư Tài chính BIDV (BFC)

Thiết kế biểu tượng, thiết kế hồ sơ quản trị thương hiệu, thiết kế ứng dụng văn phòng cơ bản - BFC và Haki đã thống nhất chọn được một biểu tượng theo đúng mong muốn ban đầu với phương châm "Đầu tư chuyên nghiệp, Phát triển bền vững"....

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Khách hàng:

BFC - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG BIDV

Thời gian:

2007

Website:

http://bidv.com.vn


Bối cảnh

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam là một trong bốn ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất ở Việt Nam được hình thành sớm nhất và lâu đời nhất, là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, tổ chức hoạt động theo mô hình Tổng công ty nhà nước. Nhằm nắm bắt và khai thác có hiệu quả những cơ hội thuận lợi và thời cơ mới của Việt Nam nói chung và Thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng, BIDV và các đối tác chiến lược quyết định sáng lập Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính BIDV (BFC) với số vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Mục tiêu

BFC phấn đấu trở thành một công ty đầu tư tài chính vững mạnh trước hết là việc ra mắt và khẳng định được vững chắc hình ảnh của công ty trong mắt đối tác và khách hàng. Hình ảnh đó phải tương xứng với tầm vóc và tiềm lực lớn lao của công ty.

Giải pháp

BFC và Haki đã thống nhất chọn được một biểu tượng theo đúng mong muốn ban đầuvới phương châm "Đầu tư chuyên nghiệp, Phát triển bền vững".. Thương hiệu của công ty thể hiện theo một kiểu chữ riêng, rõ nét cho thấy sự vững vàng, tin cậy, tính năng động, hiện đại, đây là một đặc điểm quan trọng đối với ngành Tài chính trong xu thế hội nhập. Thiết kế đồ họa hình thoi thể hiện sự kế thừa linh hoạt những giá trị của BIDV, khẳng định sự phát triển bền vững, đi lên từ một nền tảng chắc chắn. Sự kết hợp giữa màu xanh tím và màu đỏ khiến hình ảnh trở nên sang trọng, trẻ trung, mạnh mẽ và hiện đại. Haki cũng thiết kế các ứng dung thương hiệu đồng bộ. Tất cả tạo thành một sức mạnh tổng lực cho việc phát triển thương hiệu BF.