Canifa – Fashion for all

Canifa – Fashion for all
Canifa – Fashion for all
Canifa – Fashion for all
Canifa – Fashion for all
Canifa – Fashion for all
Canifa – Fashion for all
Canifa – Fashion for all
Canifa – Fashion for all

Dự án "Thiết kế Biểu tượng Doanh nghiệp, Đặt tên giao dịch quốc tế, thiết kế Hồ sơ Quản trị Thương hiệu" - Xây dựng một hình ảnh mới phản ánh rõ nét hơn sứ mệnh của Hoàng Dương và các đơn vị thành viên, cấu trúc quản trị năng động và hiện đại hơn cần được thiết lập và triển khai nhanh chóng...

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Khách hàng

Công ty Cổ phần Hoàng Dương

Thời gian

May 13, 2014

Website

https://canifa.com/


Bối cảnh

Xuất phát từ một doanh nghiệp gia đình, sau hơn mười năm phát triển Hoàng Dương trở thành một công cổ phần lớn với các mũi nhọn là công nghiệp chế biến thép, dệt may xuất khẩu. Với thành công bước đầu Hoàng Dương mở rộng lĩnh vực hoạt động sang bán lẻ, bất động sản.

Mục tiêu

Xây dựng một hình ảnh mới phản ánh rõ nét hơn sứ mệnh của Hoàng Dương và các đơn vị thành viên, cấu trúc quản trị năng động và hiện đại hơn cần được thiết lập và triển khai nhanh chóng, nhằm gia tăng sức cạnh tranh của mình cũng như phát triển các mục tiêu kinh doanh mới. Việc đặt tên mới để giao dịch quốc tế rất bức thiết, hệ thống thương hiệu bán lẻ cũng phải triển khai đồng bộ để nắm bắt thời cơ.

Giải pháp

Haki xác định hai vấn đề: - Một là chuẩn hóa thương hiệu cho bán lẻ để triển khai ngay - Hai là phát triển ý tưởng phù hợp với tên Hoàng Dương. Với hệ thống bán lẻ, qua khảo sát, tên thương hiệu Canifa cần thiết kế chuẩn hóa lại và sáng tác thêm hệ thống đồ họa và thông điệp theo phân khúc từng đối tượng mục tiêu. Là nhóm doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực, chủ đề Bình Minh Huy Hoàng được đề xuất lựa chọn và Mặt Trời - Hoa Hương Dương được xác lập là biểu tượng, phản ánh tinh thần vươn lên học hỏi, cũng phản ánh tên gọi và bao trùm được lĩnh vực hoạt động rộng của Hoàng Dương từ chế biến thép đến đầu tư khu vui chơi giải trí và dệt may xuất khẩu.