Các ấn phẩm truyền thông – VECO

Các ấn phẩm truyền thông – VECO
Các ấn phẩm truyền thông – VECO
Các ấn phẩm truyền thông – VECO
Các ấn phẩm truyền thông – VECO
Các ấn phẩm truyền thông – VECO
Các ấn phẩm truyền thông – VECO

Dự án "Thiết kế, quảng cáo, in ấn các ấn phẩm cho Tổ chức phi chính phủ VECO" - Haki hỗ trợ tất cả các khâu thiết kế, quảng cáo, in ấn các ấn phẩm cho tổ chức nhằm đạt được yêu cầu về mặt hình thức ấn tượng và hiện đại, nhấn mạnh được thương hiệu Veco.

Thông tin liên hệ
Thông tin dịch vụ
Khách hàng:

TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VECO

Thời gian:

2010

Website:

 https://vietnam.rikolto.org/vi


Bối cảnh

VECO Việt Nam là thành viên của Vredeseilanden, một tổ chức phi chính phủ quốc tế có trụ sở tại Leuven, Vương quốc Bỉ. VECO là viết tắt của VredesEilanden Country Office. VECO hướng đến một thế giới với hệ thống sản xuất và tiêu dùng giúp xóa đói giảm nghèo mà không tạo thêm gánh nặng cho hành tinh. Do đó, VECO hỗ trợ các nông hộ nhỏ thực hiện vai trò của họ trong công cuộc giảm nghèo nông thôn và góp phần cung cấp thực phẩm một cách bền vững cho dân số thế giới đang gia tăng. Năm 2017, VECO Việt Nam bắt đầu chương trình 5 năm “Hỗ trợ chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững và bao trùm có lợi cho nông hộ nhỏ ở Việt Nam”. Mục tiêu cụ thể là “Rau quả, lúa gạo và chè của Việt Nam được sản xuất một cách an toàn, bền vững và được quảng bá thông qua chuỗi giá trị khả thi, cạnh tranh và hiệu quả, mang lại lợi ích cho nông hộ nhỏ.”

Mục tiêu, giải pháp

Haki hỗ trợ tất cả các khâu thiết kế, quảng cáo, in ấn các ấn phẩm cho tổ chức nhằm đạt được yêu cầu về mặt hình thức ấn tượng và hiện đại, nhấn mạnh được thương hiệu Veco.